Par mums

Liepājas Universitātes DA "Banga"

Bangojam 15. sezonu

Liepājas Universitātes deju ansamblis „Banga” (A grupa) dibināts 2009. gada 18. martā – Liepājas dzimšanas dienā. Liepājā – pilsētā, kurā piedzimst vējš, pilsētā, kura atrodas jūras krastā, pilsētā, kurā jūra uzbango. Tāpēc nosaukums „Banga” radies pavisam dabiski, raksturojot vidi, kurā kolektīvs strādā, dzīvo un gūst prieku dejojot. Kolektīva ritmu un viļņus veido jaunieši, kuri ir enerģijas pilni, kuriem sirdij tuvs dejas solis ar vēlmi izpausties dejā.

Piecpadsmit gadu darbības laikā nozīmīgākie notikumi kolektīva dzīvē ir dalība trijos Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus”, Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos 2013. un 2018.gadā, DA „Banga” 5 gadu jubilejas koncertā, dalība deju uzvedumā „Pavasara nakts mistērija” Valkas estrādē, Kurzemes novada Deju svētkos un Kurzemes Dziesmu svētkos Liepājā, IX Starptautiskajā Tautas deju festivāla „Sudmaliņas” noslēguma koncertā un deju uzvedumā „Gredzenus mijot” Cēsīs un 2020.gadā dalība audiovizuālā tautas deju koncertuzvedumā “Ausa saule pār Latviju” – https://www.lsm.lv/raksts/kultura/teatris-un-deja/video-tautas-deju-koncertuzvedums-ausa-saule-par-latviju.a381345/. 2022. gadā "GAUDEAMUS" XIX, Viļņā. 2023. gadā XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs”, latviešu skatuviskās dejas lielkoncerta “Balts” (arēna Rīga) un noslēguma koncerta mežaparkā “Kopā augšup” izdejošana. 

 

Šīs sezonas prioritāte ir gatavošanās Agra Daņiļeviča jubildejas koncertam, sadraudzības koncertiem, kā arī gatavošanās mūsu 15 gadu jubilejas koncertam.

Liepājas Universitātes VPDK "Bandzenieki"

Īpašs brīdis TDK "Banga" bija 2012. gada 19. septembris, kad Liepājas Universitātes dejotāju saimei pievienojās "Bandzenieki" (D grupa) - vidējās paaudzes dejotāji, izvēloties savus vakarus pavadīt roku rokā, no sirds izdejoties un skaidri pateikt: "Kas grib, tas var!"

Kolektīvs piedalījies Valsts mēroga notikumos - Baltijas valstu studentu Dziesmu un deju svētkos "Gaudeamus" Daugavpilī un Tartu, VIII vidējās paaudzes dejotāju svētkos Jelgavā un Kurzemes novada Deju svētkos un Kurzemes Dziesmu svētkos Liepājā, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, VPDK "Bandzenieki"5 gadu jubilejas koncertā, kā arī citos pasākumos, kuros var sniegt dejas doto spēku. 

Šīs sezonas prioritāte ir gatavošanās deju kolektīvu sadraudzības koncertiem Latvijā un Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs", latviešu skatuviskās dejas lielkoncertam "Balts (arēnā Rīga) un noslēguma koncertam Mežaparkā "Kopā augšup".