Gallery

  • Galerija »
  • XXV Vispārējo latviešu Dziesmu svētku Ieskaņas koncerts “Lai top gaisma Kurzemē!” Aizputē, 01.06.2013.| XXV Latvian Songs and Dances festival „Let the shine rise in Kurzeme” in Aizpute, 01.06.2013.